بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی در مرداد ۱۳۹۷ تاسیس شد و اتاقی در ساختمان دکتر رستگار که موقوفه جناب آقای دکتر رستگار برای این دانشکده بود، به آن اختصاص داده شد.

بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی در مرداد ۱۳۹۷ تاسیس شد و اتاقی در ساختمان دکتر رستگار که موقوفه جناب آقای دکتر رستگار برای این دانشکده بود، به آن اختصاص داده شد.

زمین ورزشی چندمنظوره دانشکده به همت بنیاد حامیان دانشکده و کمک های بی دریغ حاج آقا فریدون کارون در ضلع شمال غربی دانشکده افتتاح شد.

در مهر ۱۳۱۱ مدرسه عالی بیطاری افتتاح شد و این مدرسه در سال ۱۳۱۶ به دانشکده دامپزشکی تغییر نام داد و از سال ۱۳۲۴ به دانشگاه تهران ملحق شد. ساختمان فعلی این دانشکده، در خیابان انقلاب، در سال ۱۳۳۹ گشایش یافت.[۱] دکتر مرتضی گلسرخی، کفیل وقت مؤسسه دفع آفات حیوانی، در اردیبهشت ۱۳۰۶ طی نامه‌ای به اداره کل فلاحت لزوم تأسیس مؤسسه عالی بیطاری را یادآور شده و می‌نویسد: مدرسه بیطاری از بدو شروع بایستی کامل بوده و پرگرام آن موافق پرگرام مدارس عالیه اروپا و آمریکا باشد. وی نظامنامه‌ای موافق آنچه در مدرسه لیون فرانسه موجود بود تدوین نموده و به اداره مزبور تقدیم نمود؛ ولی در سال ۱۳۰۸، وزارت قشون تصمیم به ایجاد مدرسه عالی دامپزشکی گرفته، که وزارت فلاحت در این خصوص با وزارت قشون موافقت نداشت.

منبع: ویکی‌پدیا فارسی

خدمات بنیاد حامیان

بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی در مرداد ۱۳۹۷ تاسیس شد و اتاقی در ساختمان دکتر رستگار که موقوفه جناب آقای دکتر رستگار برای این دانشکده بود، به آن اختصاص داده شد.